Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- HBsAg ve anti-HBe pozitif iki annenin bebeklerinde perinatal geçişli ve fatal seyirli hepatit B infeksiyonu. (Sözlü bildiri) A.Vitrinel, L.Ural, D.Çorbacıoğlu, T.Olgun XXVII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Hepatoloji 27-29 Haziran 1988, Istanbul
2- Yenidoğanları hepatit B’den aşı ile koruma. (Sözlü bildiri) A.Vitrinel, L.Ural, M.Çalışkan, D.Çorbacıoğlu, T.Olgun XXVII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Hepatoloji 27-29 Haziran 1988, Istanbul Okumaya devam et Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler