Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- A grubu B hemolitik streptokok infeksiyonlarında tanı ve tedavi sorunları. M.Çalışkan, A.Vitrinel, L.Ural Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1986; 26(4) : 59-64.
2- Konjenital diyafragmatik herniler. L.Ural, M.Çalışkan, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu, B.Aldemir, T.Olgun Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1988 ; 28(3): 238-243.
3- Çocuklarda Ailevi Akdeniz Ateşi. L.Ural, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1989 ; 29(4): 282-286.
4- Idrar yolu infeksiyonlarının sefadroksil ile tek yüksek doz ve 10 günlük tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. B.Aldemir, A.Vitrinel, L.Ural, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990 ; 30(2): 85-92.
5- Miyadında doğum yapan anne ve bebeklerinde plazma çinko seviyelerinin araştırılması. H.Kaplan, A.Vitrinel, L.Ural, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990 ; 30(3):185-192.
6- Çocuklarda kolitis ülseroza (Iki olgu nedeniyle). S.Yavrucu, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu, S.Kuşku Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1991 ; 31(1): 35-36.
7- Üriner sistem infeksiyonu olan 0-6 yaş arasındaki çocuklarda üriner sistem anomalilerinin araştırılması. Ş.Karakullukçu, A.Vitrinel, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu, S.Bezci Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1991; 31(3):117-121.
8- Süt çocuklarında nöroblastom. S.Yavrucu, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu, M.Yıldız Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1991 ; 31(4): 210-211.
9- Kliniğimizde izlenen akut viral hepatitlerin klinik ve serolojik değerlendirilmesi. S.Kuşku, S.Yavrucu, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(1),9-12.
10- 1987-1990 Yılları arasında kliniğimizde izlenen yenidoğan sarılıkları. A.Vitrinel, S.Yavrucu, A.Olut Raif, C.Yavuz, S.Bezci, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(2): 81-83.
11- Iki enteresan olgu nedeni ile Kartagener sendromu. C.Yavuz, A.Vitrinel, N.Ayan, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(2): 99-103.
12- Çocuklarda üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopinin yeri. A.Vitrinel, S.Yavrucu, C.Yavuz, H.Yusufoğlu, O.Ovünç, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(3): 138-140.
13- Annelerde ve yenidoğan kordon kanında ferritin değerlerinin karşılaştırılması. N.Dokurel, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(4):163-166.
14- Mesane ve safra kesesi taşı. A.Vitrinel, H.Kaplan, M.Ural, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1992 ;32(4):195-197.
15- Gebelerde HBsAg sıklığı ve bebeklerde aşı ile profilaksi. A.Vitrinel, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu Klimik dergisi 1992;5(2): 79-82.
16- Akselere fazda bir Chediak Higashi sendromu. A.Vitrinel, A.Albayrak, B.Erer, D.Çorbacıoğlu Istanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28(1): 53-56.
17- Akut gastroenteritli süt çocuklarında görülen dehidratasyon tipleri. B.Yavuzer, A.Vitrinel, I.Yıldız, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp dergisi 1993 ;33(1): 45-48.
18- Böbrek ile ilgili hipertansiyon nedenlerinin araştırılması. A.Vitrinel, N.Karatoprak, C.Yavuz, I.Yıldız, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993 ; 33(2): 85-86.
19- Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu. I.Yıldız, A.Vitrinel, A.Ayaz, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993 ; 33(3): 148-150.
20- Bir akalazya olgusu. A.Vitrinel, H.Görmüş, C.Yavuz, H.Sezer, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993 ;33(3): 175-177.
21- Protein enerji malnüstrisyonunda serum ferritin değerlerinin araştırılması. N.Karatoprak, A.Vitrinel, N.Dokurel, C.Yavuz, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993 ;33(4): 191-196.
22- Terminde yenidoğanlarda umblikal kord kangazı değerleri ile APGAR skorlarının karşılaştırılması. M.Yıldız, A.Vitrinel, A.Kıral, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Optimal Tıp Dergisi 1993 ;6(4): 133-137.
23- 1988-1992 yılları arasında kliniğimizde izlenen zehirlenme olguları. A.Vitrinel, N.Karatoprak, C.Yavuz, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ;34(1): 30-32.
24- Doğum ve düşük yapmış kadınlarda toksoplazma antikorlarının ve risk faktörlerinin araştırılması. M.Uraz, A.Vitrinel, Ü.Taşkın, H.F.Erden, M.Ayırtman Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ;34(2): 92-96.
25- Kronik granülamatöz hastalık. A.Vitrinel, E.Eroğlu, N.Karatoprak, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu Optimal Tıp Dergisi 1994;7(2): 20-22.
26- Mantar zehirlenmeleri. A.Kıral, I.Yıldız, M.F.Gürkan, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ; 34(3): 145-147.
27- Bir sistemik lupus eritematosus olgusu. N.Karatoprak, A.Vitrinel, A.Kıral, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ;34(3): 163-164.
28- Febril konvulsiyonların değerlendirilmesi. S.Duman, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ;34(4): 205-211.
29- 1989-1993 yılları arasında kliniğimizde yatırılarak izlenen karın ağrılarının değerlendirilmesi. A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994 ; 34(4): 218-220.
30- Akut tonsillafarenjitte A grubu beta henolitik streptokok sıklığı, penisilin V, sefadroksil ve azitromisinle alınan sonuçların karşılaştırılması. Ş.Arman, A.Vitrinel, N.Karatoprak, N.Oğuzoğlu, D.Çorbacıoğlu Optimal Tıp Dergisi 1994 ;7(4): 129-132.
31- Herediter sferositoz : Üç olgu bildirimi. N.Karatoprak, A.Vitrinel, Y.User, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ; 35(1): 31-34.
32- Akut romatizmal ateş ve juvenil romatoid artrit olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması. H.Çağlayaner, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler 1995 ;1(7): 86-94.
33- Yenidoğan tetanoz olgularının incelenmesi. S.Yavrucu, A.Vitrinel, N.Karatoprak, A.Kıral, D.Çorbacıoğlu Dirim 1995 ;(1-2-3): 47-50.
34- 1990-1994 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatırılarak izlenen korea minor olguları. A.Vitrinel, N.Karatoprak, H.Görmüş, Ö.Bebek, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ; 35(2): 65-67.
35- Sağlıklı term ve preterm yeni doğanların kordon kanı beta-2 mikroglobulin düzeyleri ve böbrek fonksiyonlarını yansıtmadaki değeri. M.Kartal, S.Yavrucu, F.Narter, I.Yıldız, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ;35(3): 123-126.
36- Korjenital FXIII eksikliğine bağlı intrakranyal hemorajiler ve masif subgaleal hematom. T.Kaner, S.Armağan, A.Vitrinel, T.Akdeniz, Ö.Ateş, B.Tümer, M.Tevrüz Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ;35(3):170-172.
37. Çocukluk çağında bir rektum adenokarsinoma olgusu. F.Narter, A.Vitrinel, S.Yavrucu, E.Sönmez Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ;35(3): 184-185.
38- Akut romatizmal ateşli hastalarda serum total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein, düşük dansiteli lipoprotein ve çok düşük dansiteli lipoprotein kolesterol değerleri. Y.Rasier, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995 ; 35(4): 203-209.
39- Süt çocuğu akut gastroenteritlerinde asidoz tipleri ve klinik gidişi. N.Karatoprak, A.Vitrinel, H.Görmüş, S.Aka, Ö.Bebek, D.Çorbacıoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996 ;36(2): 85-88.
40- Stevens Johnson Sendromu. A.Vitrinel, N.Karatoprak, A.Kıral, S.Yavrucu, F.Akan Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996 ;36(3): 196-198.
41- Langerhans hücreli histiositozis olgusu. N.Karatoprak, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996 ;36(4): 262-264.
42- 93 akut romatizmal ateş olgusunun klinik ve epidemiyolojik yönden incelenmesi. S.Tuzcu, Z.Vural, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu Aile Hekimliği Dergisi 1997 ;1(1): 21-24.
43- Febril konvülziyonlarda kan amonyak düzeyi. S.Aka, A.Vitrinel, E.Sönmez, N.Karatoprak, S.Yavrucu Aile Hekimliği Dergisi 1997 ;1(2): 78-82.
44- Yenidoğanlarda fenilketonüri, galaktozemi ve biotinidaz eksikliği taraması ve önemi. O.Erdoğan, Z.Vural, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu Aile Hekimliği Dergisi 1997 ;1(3): 160-162.
45- A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut tonsillofarenjitlerde tanı ve tedavi. A.Vitrinel Aile Hekimliği Dergisi 1997 ;1(4): 232-233.
46- Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu ve konstipasyonla ilişkisi. S.Terzioğlu, A.Vitrinel, E.Erişkon, P.Topseven, N.Karatoprak, A.Kıral Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1998 ; 37(1-2) :14-20.
47- 2-14 yaş grubu hastalarımızda hepatit A seropozivitesi. O.Cura, G.Tokuç, Y.Akın, S.Özer, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1998 ; 9(1-4) :699-701.
48- Hamam böceklerinin astıma etkileri. S.Öktem, A.Vitrinel Çocuk Forumu 1999 ; 2(3) :20-22.
49- Yenidoğanda polisitemi. E.Arat, G.Tokuç, F.Aksoy, Y.Akın, S.Öktem, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ;10(1-4) :723-727.
50- Kartal ve çevresinde aşılanma oranlarının değerlendirilmesi. S.Öktem, A.Ögetman, G.Tokuç, Y.Akın, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ;10(1-4) :737-739.
51- Sağlıklı anne ve yenidoğanlarında hepatit C virüs taşıyıcılığı ve vertikal geçişin araştırılması. M.Koşal, Y.Akın, G.Tokuç, A.Vitrinel, S.Özer, N.Arditi Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ;10(1-4) :743-745.
52- Protein C eksikliği (olgu sunumu). A.Yılmaz, A.Ögetman, A.Ürenç, A.Vitrinel, Y.Akın Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ;39(3) :68-70.
53- Konvulsiyonlar ve doğum tartısı arasındaki ilişki. Ş.Güzelöz, A.Vitrinel, S.Aka, E.Erişkon, N.Karatoprak Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ;29(1) :3-7.
54- Kan grup uyuşmazlığına bağlı yenidoğan sarılığı vakalarımızın retrospektif incelenmesi. R.Aydın, S.Cömert, S.Öktem, G.Erdağ, Y.Akın, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2000;40(3) :92-95.
55- Bakteriyel gastroenteritlerde dışkıda laktoferrin düzeyleri. S.Çiftçili, A.Vitrinel, P.Topsever, E.Erişkon, A.Kıral Aile Hekimliği Dergisi 2000 ;4(1/4) :19-23.
56- Süt çocuklarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi. A.Şeker, H.Yılmaz, Y.Akın, G.Tokuç, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(1-2) :787-789.
57- Henoch Schonlein purpuralı hastaların 4 yıllık retrospektif değerlendirmesi. G.Erdağ, S.Boylu, A.Vitrinel, G.Tokuç, Z.Bircan, Y.Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(1-2) :805-807.
58- İnsüline bağımlı diyabet ve diyabetik ketoasidozun olgularımız aracılığı ile irdelenmesi. E.Tutar, F.Temel, G.Tokuç, E.Şan, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(1-2) :814-816.
59- Wilson hastalığı. N.Karatoprak, G.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(1-2) :831-834.
60- Atipik seyirli hepatit A olgularımız. G.Tokuç, A.Vitrinel, N.Girit, K.Esmer, Y.Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(1-2) :841-842.
61- Antikonvülzan ilaçlara bağlı osteomalasi (olgu sunumu). A.Yılmaz, S.Cömert, A.Ögetman, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2000;40(1) :29-31.
62- 1995-2000 yılları arasında kliniğimizde yatarak izlenen febril konvülsiyonların değerlendirilmesi. F.Temel, S.Öktem, N.Çiçek, Y.Akın, A.Vitrinel, G.Tokuç Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(3) :880-882.
63- Prematüre bebek beslenmesi. Y.Akın, A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 ;11(3) :941-945.
64- Febril konvülsiyonlar. A.Vitrinel Çocuk Forumu 2001 ;4(3-4) :7-10.
65- Konvülsiyonlar ve doğum tartısı arasındaki ilişki. H.Yılmaz, S.Cömert, A.Şeker, A.Vitrinel, G.Tokuç Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2001;41(2) :62-64.
66- Tüberküloz menenjitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. A.Yılmaz, I.Çakın, A.Şeker, A.Vitrinel, G.Tokuç, Y.Akın Çocuk Forumu 2001 ;4(1) :4-6.
67- İdrar yolu enfeksiyonları ve çocuk hekimliği. Z.Bircan, A.Yılmaz, A.Vitrinel Çocuk Forumu 2001 ;4(1) :20-21.
68- İstanbul Kartal bölgesinde 2-14 yaş arası çocuklarda hepatit E prevalansı. Y.Akın, A.Ögetman, A.Vitrinel, G.Tokuç, N.Girit, S.Özer Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001 ;31(2) :14-19.
69- Bölgemizde sağlıklı yenidoğanlarda ortalama hemoglobin ve hemotokrit değerleri. M.Topsakal, Y.Akın, S.Cömert, A.Vitrinel Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001 ;31(3) :44-49.
70- Parapnomonik effüzyonlu ve ampiyemli 40 vakanın retrospektif değerlendirmesi. E.Tutar, G.Tokuç, S.Boylu, E.Şan, A.Vitrinel, S.Öktem, N.Girit, F.Narter, B.Kargı Çocuk Dergisi 2002 ;2(4) :264-268.
71- Renal ultrasonografi bulguları ile nefrotik sendrom ilişkisinin incelenmesi. L.Ger, S.Öktem, A.Vitrinel, S.Cömert, Z.Bircan Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2002;42(4) :18-19 .
72- Yenidoğan ikizlerde varisella enfeksiyonu (olgu sunumu). F.Aksoy, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, T.Giray, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel, A.Orçun Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2002;42(4) :48-50.
73- Ekstrensek astmalı çocukların klinik, sosyal ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi. S.Öktem, N.Girit, A.Vitrinel, G.Tokuç Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002 ;13(3) :173-177.
74- Konvülsiyon ve akut bakteriyel menenjit arasındaki ilişki. G.Erdağ, S.Cömert, G.Tokuç, Y.Akın, E.Şan, A.Vitrinel Aile Hekimliği Dergisi 2002 ;6(1) :9-11.
75- Neonatal sepsisli olguların retrospektif incelenmesi. H.Aksoy, E.Orbay, Y.Akın, A.Vitrinel Aile Hekimliği Dergisi 2002 ;6(1) :18-23.
76- Menenjitli vakalarda beyin omurilik sıvısındaki enzimatik değişimler. A.Şeker, G.Tokuç, A.Vitrinel,S.Öktem, S.Cömert Çocuk Dergisi 2003 ;3(1) :56-62.
77- Akut bakteriyel menenjit tanısında gram boya ve akridin oranj boyasının karşılaştırılması. A.Yılmaz, A.Vitrinel, G.Çiler, S.Sadıkoğlu, G.Tokuç, N.Benzanana, Y.Akın Çocuk Dergisi 2003 ;3(3) :189-94.
78- Subakut sklerozan panansefalitli olgularımız. F.Temel, N.Çiçek, Ö.Kılıç, Ö.Cantürk, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2003 ;43(2) :101-104.
79- Patau sendromu. F.Temel, Ö.Kılıç, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2003 ;43(4) :251-253.
80- Streptococcus preumoniae’nin neden olduğu bir yenidoğan sepsis olgusu. N.Çiçek, T.Ağzıkuru, V.Kartal, F.Aksoy, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003 ;34(4) :39-41. Not : Dergi 2004 yılında yayınlanmıştır.
81- Asfiksinin term yenidoğanlarda bilirubin düzeyine etkisi. Ö.Uluçer, G.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Akın, F.Aksoy, S.Cömert Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004 ;35(2) :29-32.
82- Hipoksik iskemik ensefalopatide izlem. T.Ağzıkuru, A.Vitrinel, S.Cömert, G.Erdağ, F.Aksoy, Y.Akın Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004 ;35(2) :33-39.
83- Çocuklarda A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlar. S.Cömert, A.Vitrinel, G.Erdağ Çocuk Forumu 2004 ;7(1) :13-21.
84- Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi. Ö.Bostan, S.Ağzıkuru, S.Öktem, G.Tokuç, A.Vitrinel, E.Tutar, Ö.Ketenci Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004 ;35(3) :141-144.
85- Yenidoğan konvülsiyonlarının değerlendirilmesi. F.Aksoy, A.Vitrinel, S.Cömert, Y.Akın, Z,Yürük Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004 ;35(3) :145-149.
86- Yenidoğanda nutrisyonel durum değerlendirilmesi ;antropometrik ölçümler ile kordon serum protein düzeylerinin karşılaştırılması. S.Cömert, T.Ağzıkuru, N.Çiçek, A.Vitrinel, F.Aksoy, Y.Akın Çocuk Forumu Mayıs-Ağustos 2004:22-26.
87- 2-12 yaş arası çocuklarda vücut kitle indeksi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi. G.Epik, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru, G.Erdağ, Y.Akın Çocuk Forumu Mayıs-Ağustos 2004:35-42.
88- Konvulsiyon ve nöromotor gelişim geriliği olan çocuklarda doğum anamnezinin önemi. A.Vitrinel, N.Çiçek, Z.Yürük, S.Cömert, B.Ezengin, Y.Akın Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 2004 ;44(4) .
89- Hemolitik üremik sendrom (4 olgu sunumu) Ö.Kılıç, T.Ağzıkuru, S.Cömert, N.Çiçek, A.Vitrinel, Y.Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004 ;15(2). Not: Dergi 2005 yılında yayınlanmıştır.
90- Prematüre bebeklerin izlem sonuçları. N.Çiçek, A.Vitrinel, S.Cömert, G.Erdağ, F.Aksoy, Y.Akın Türk Pediatri Arşivi 2005;40(1):33-38.
91- Çocukluk çağı pnomolilerinde Mycoplasma pnumoniaenin rolü. V.Kartal, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru, Y.Akın Çocuk Forumu 2005;(2):27-31.
92- Çocukluk çağında zehirlenmeler. E.Hoşoğlu, A.Vitrinel, N.Çiçek, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, Y.Akın Çocuk Forumu 2005;(2):27-31.
93- Juvenil dermatomiyozit olgu sunumu. T.Giray, Ö.Cantürk, T.Ağzıkuru, G.Erdağ, N.Çiçek, Y.Akın, A.Vitrinel Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005;36(2):93-96.
94- Beta ketothilaz eksikliği olgu sunumu. Ö.Kılıç, S.Cömert, G.Erdağ, Y.Akın, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005;36(2):97-98.
95- Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkilerinin değerlendirilmesi. T.Giray, A.Vitrinel, S.Cömert, N.Deniz, G.Erdağ, E.Kesler, S.Sadıkoğlu Türk Pediatri Arşivi 2005;40(3):221-226.
96- Anne sütü alan bebeklerde 4. aydaki demir durumu. B.Telatar, B.Ezengin, A.Vitrinel, E.Erginöz Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2005; 9(4): 163-166
97- Malign infantil osteopetroz: Olgu sunumu G. Erdağ, G. Mutlu, E. Çetinkaya, A.Gül, T. Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, A. Vitrinel Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2(1): 25-27
98- Yenidoğan da ciddi solunun sıkıntısı nedeni: Laringo trakiomalesi olgusu S.Cömert, A.Vitrinel, A.Gül, F.Aksoy,Y.Akın. Bakırköy Tıp Dergisi 2 (3) 2006
99- Preterm bebeklerde tiroid fonksiyonu Ö.Kılıç, A.Vitrinel, S.Cömert,F.Aksoy,Y.Akın. Çocuk Dersgisi 6 (3) 2006
100- Yenidoğanda kan değişimini süt çocukluğunda hematolojik parametrelere etkisi S.Cömert, Ö.Kılıç,B.Telatar, T.Ağzıkuru, Y.Akın.A.Vitrinel, Bakırköy Tıp dergisi 2 (4) 2006
101- Henach Schonlein Purpuralı 101 olgunun retorespektif değerlendirilmesi G.Erdağ, A.Vitrinel, G.Yeşiltepe, A. Gürsu, T.Ağzıkuru, Y.Akın. Bakırköy Tıp dergisi 3 (1) 2007
102- Neonatal Sepsisli olgularımızın Prozpektif değerlendirilmesi A.Gürsu, A.Vitrinel, S.Cömert, T.Ağzıkuru,Y.Akın ,G.Erdal Bakırköy Tıp dergisi 2007;3: 89-93 (2007 )
103- Çocukluk çağında kabızlık A.Vitrinel Klinik Çocuk Forumu 2007;7 (4) ; 36-37 (2007 )
104- Perinatal Asfiksi izlem A.Gül., A.Vitrinel,S.Cömert, T.Ağzıkuru,B.Telatar,N,Girit Çocuk Dergisi 2007; 7 (3) 186-190 (2007 )
105- Primer İnmun yetmezlikli olguların değerlenlmesi G.Erdağ , H,Gürsu, A.Vitrinel, T,Giray, A,Gül, Y,Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006 17 . 03 127-130 (2007 de çıktı)
106- Sağlam Çocuk İzlemi A.Vitrinel ,G.Erdağ Aile Hekimliği Dergisi 2007;11 (3 ): 101 106 (2007 )
107- Aşı uygulama ilkeleri A.Vitrinel ,G.Erdağ Aile Hekimliği Dergisi 2007;11 (4 ): 149 153 (2007 )
108- Anti epileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri G.Mutlu, A.Vitrinel ,T.Ağzıkuru, S.Cömert,G.Erdağ, Y.Akın Ege Tıp Dergisi 2008 ; 47 (1) 47 50 (2008)
109- Konservativ tedavi ile gerileyen bir konjenital kistik ademonomatik malformasyon olgusu E.Çetinkaya,T.Ağzıkuru,S.Cömert, A.Vitrinel,A.Gül, F.Aksoy,Y.Akın Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4 (2) : 73-75
110- Hastanemiz Sağlam .Çocuk Polikliniğinden izlenen Bebeklerde Anne Sütü ile Beslenme Durumu B.Telatar, A.Vitrinel ,Y.Akın, S.Cömert Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4 (4) : 144-147
111- Ateşli çocuğa yaklaşım A.Vitrinel Aile Hekimliği dergisi 2009;13(3):113-18
112- Çocuklarda Sık Kullanılan Ağırlık Tahmin Formüllerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi S.Biçer, A.O.Özen, A.Vitrinel Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(3):197-202
113. İlk kez tanı alan üriner system infeksiyonlu olgularımızın değerlendirilmesi B.Yılmaz,A.Vitrinel,Y.Akın,G.Erdağ,T.Ağzıkuru,E.Yılmaz Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6(3):97-102
114. Yenidoğan Sarılıkları ve Genetik Faktörler A.Vitrinel Turkish Family Physician 2010 ; 1(3) : 42-48
115. Ergenlerde prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığı H.Akan, G.İzbırak, Ö.Tanrıöver, Ç. Kaspar, A. Yıldız, S.Tilev, S.Tektaş, A.Vitrinel Turk Aike Hek. Dergi 2010;14(3)115-123
116 . Perinatal asfiksi olgularının yedi yıllık değerlendirilmesi A.N.Gül,S.Cömert,T.Ağzıkuru,A.Vitrinel,Y.Akın,B.Telatar,N.Girit Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010;21(2):77-83.
117. Primer piyomiyozit H.E Sarıçoban,A.O.Özen,Ç.Uluçay,P.Ulutaş,A.Vitrinel Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2011;5(1)19-21
118 . Acute Pancreattis With Pancreatic Pseudocyst Secondary to Cholelithiasis D.Çöl,E.M.Gülcan, T.Giray,G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel Yedipe Medical Journal 2012;6(22):512-515
119. Sağlıklı Term ve Preterm Yenidoğanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Öznur KÜÇÜK, Suat BİÇER, Filiz BAKAR, Gülay Çiler ERDAĞ,Tuba GİRAY, Defne ÇÖL, Ayça VİTRİNEL Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2012;23 (1):21-24
120.Çocuklarda akut karın ağrısı ve akut apandisit tanısında anamnez ve fizik muayene bulgularının değeri Esen Besli,Suat Biçer,Özlem Kalaycık,Necmiye Keser,Şeyma Özkanlı,Coşkun Saf,Müferret Ergüven,Ayça Vitrinel Nobel Medicus 2013;9(2):86-90
121.Etmoidal sinüzitin bir komplikasyonu:orbital abse olgusu T.Giray,S.Biçer,G.Erdağ,D.Çöl,AVitrinel Çocuk Enfeksiyon Dergisi-Journal of Pediatric Infection 2013;7(3):110-13
122.İnfluenza tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi Ö.Küçük,S.Biçer,T.Giray,D.Çöl,G.Erdağ,M.Uğraş,Y.Gürol,G.Çelik,A.Vitrinel Çocuk Enfeksiyon Dergisi-Journal of Pediatric Infection 2013;7(3):87-91
123.Ateş ve etkileri A.Vitrinel Klinik Tıp Pediatri 2013;5(5):9-11
124.Çocukluk Çağında Kabızlık A.Vitrinel Aile Hekimliği Forumu 2014;3(1):32-34
125.Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı M.Uğraş,Ö.Küçük,S.Biçer,A.Vitrinel Bozok Tıp Dergisi 2014;4(1):55-61 126.İki yıllık period içinde el-ayak-ağız hastalığı olan çocukların değerlendirilmesi M.Uğraş,Ö.Küçük,S.Biçer,D.Çöl,T.Giray,G.Erdağ,Z.Yalvaç,B.Yüce,A.Vitrinel Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014;25(1):34-38

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir